"מי שרוצה להתלונן, שתעשה זאת בפנים גלויות"
גיא פלג