יברקן נגד הורוביץ: "כל מה שיש לו למכור באג'נדה הפוליטית זה היותו גיי ואשכנזי"
ינון מגל ובן כספית