"אני ממליץ לממשלה לשמוע את עדויות ועדת החקירה למירון"
ינון מגל ובן כספית