"פתאום אסור לבקר את הממשלה כי זו פגיעה בממלכתיות"
אראל סג"ל