כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על כסף
זהבי עצבני