"23 אחוזים ויתרו על טיפול רפואי מסיבות כלכליות"
זהבי עצבני