"הכישרון של אבדיה יבוא לידי ביטוי בהמשך העונה"
ספורט