"נראה לך שמישהו בירושלים יקבל על העיר שלי החלטה?"
איפה הכסף