עוד רצח בחברה הערבית, ועוד אחד, מי סופר?
איפה הכסף