היסטוריה: ממצא נדיר מימי בית שני התגלה באזור הכותל
בן כספית ואריה אלדד