"אנחנו לא מתנהגים כמו ממלכה שדואגת לכלל אזרחיה"
בן כספית ואריה אלדד