"משרד האוצר שמר על הקופה הציבורית לאורך שנים"
איפה הכסף