"הכלים לא מוגדרים כרכב מנועי ואי אפשר לבטח אותם"
למבוגרים בלבד