"שקד מוליכה את רעיון פירוק הממשלה קדימה"
ניסים משעל