"אתה מגיע למחוזות אבסורד, אנחנו לא בגן - תתעורר"
ינון מגל ובן כספית