"אקלים כדור הארץ פחות רגיש ממה שמפחידים אותנו"
אראל סג"ל