"צפויה אינפלציה, לא בטוח שמדובר בעליית שכר"
איפה הכסף