"אפשר להגיד לעיתונאים - 'אני מצפה מהקבוצה לשחק יותר טוב'"
ספורט