"אם העלו לפה נוצרים אני אשמח שיבעטו אותם החוצה"
ינון מגל ובן כספית