המדובב של זדורוב העיד במשפט רצח ראדה
סיון כהן וגדעון אוקו