האם להשתמש בהתקן פרפר לערמונית מוגדלת?
פרופ' רפי קרסו