שבט אחים גם יחד: לשמוע ראפ ארמי בפסטיבל יהודי
רבקה מיכאלי