"פרופיל החיסון לילדים בטוח בדיוק כמו הקודמים"
ניסים משעל