משעל: "ידעת על השינויים?"; בן ברק: "ברור"
ניסים משעל