קופמן: ברקוביץ' הוא כישלון; שרף: יש לך משהו אישי נגדו
ספורט