"מתוך הכאב הגדול, מצאתי את עצמי כותבת"
ורדה רזיאל ז'קונט