'תמשכי את התביעה נגד אלשיך ותוכלי להישאר'
אראל סג"ל