"אתה לא יכול לעבור מהפועל למכבי באמצע המשחק"
אראל סג"ל