שחרור העצורים מטורקיה: התוצאות הפוליטיות
ניסים משעל וגיא פלג