"כל מי שלא מביע את דעתך צריך לרדת מהארץ?"
זהבי עצבני