"אם ביבי היה משחרר אותך ממעצר, היית מתנצל?"
זהבי עצבני