"אין ספק שהמי-טו הגיעה גם לקהילה הגאה"
בן כספית ואריה אלדד