"הייתי בשוק מדבריו של אמסלם - לקחתי שקית הקאה"
ניסים משעל