"הפרקליטות היא המדליפה של סיפורי נתניהו"
ניסים משעל