"כשביהמ"ש האריך את מעצר הזוג - חשנו משבר"
ניסים משעל