"יש פה איום אמיתי על הדמוקרטיה הישראלית"
אראל סג"ל