האם ראוי שפרופ' גולדרייך יקבל את פרס ישראל?
בן כספית ואריה אלדד