"המשטרה תבקש הארכת מעצר נוספת בתום שבעת הימים"
ספורט