"התיק הזה התחיל כשידעו מראש שאין יסוד נפשי"
ינון מגל ובן כספית