"אני לא מבין למה פרשת המימד החמישי מתנהלת בשושו"
אראל סג"ל