"כנראה שיהיה לנו בית משפט עליון ליברלי יותר"
אראל סג"ל