"אם חפץ היה קרוב לנתניהו, היה מביא את ראשו על מגש"
אראל סג"ל