המאזין לזהבי: אם אמסלם יהיה שר התקשורת - תפוטר
זהבי עצבני