"מה שקרה בלוד זו שבירת החוזה בין המדינה לאזרח"
אראל סג"ל