"יש לי חלומות אימפריאליסטיים, אבל אני לומד לשמוח ממה שיש"
איריס קול