בת הזוג החדשה של ריבלין? שרית צמח מדברת
בן כספית ואריה אלדד