"יש עד שאומר שסילמן לא הותקפה, למה אתם לא נותנים לו במה?"
גיא פלג