"רואים עלייה במקדם ההדבקה שאי אפשר להתעלם ממנה"
סיון כהן וגדעון אוקו