"יותר מדי שרים וחברי כנסת מועמדים לדין"
זהבי עצבני