"אישה נרצחה לעיני בתה, כאילו אין אלוהים יותר"
מעיין אדם